Excel f2 enter macro

URL
date
Mar 29, 2022
slug
excelf2enter
status
Published
tags
Excel
İpucu
summary
Excel de hücrenin içine girip enter yapılarak bazen hücrenin yapısıni değiştirmek gerekebiliyor. Örneğin metin olan saklanan tarih bilgisi gibi. Macro ile bu işlemi daha pratik yapalım.
type
Post
Sub RefreshCells() Dim r As Range, rr As Range Set rr = Selection For Each r In rr r.Select Application.SendKeys "{F2}" Application.SendKeys "{ENTER}" DoEvents Next End Sub
 
 
görünüm menüsünden
makrolar
1- makro kaydet> makro kaydet (makro adı) > tamam
2- kaydı durdur
3- makroları görüntüle > makro secip > düzenle
 
notion image
 
calıştırmak için excel içine girilip enter yapılacak kısmı secin (sutun)
4- makrolar > makroları Görüntüle> çalıştır
 

© Craig Hart 2021 - 2024