Gelir Vergisi Beyanı Rehberler

URL
date
Mar 15, 2022
slug
gvrehber21
status
Published
tags
Muhasebe
Kaynak
summary
Gelir Vergisi beyan dönemi başladı. Bu dönemde GİB tarafından yayınlanan rehberlere linkler içerir.
type
Post
Mükelleflerimizin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla her bir gelir unsuru için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır.
 
2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2022 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;
  • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022
  • İkinci taksitin 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığından),
tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

© Craig Hart 2021 - 2024